Nordic Cleantech Innovation Link

News

Seminar om finansieringsordninger for ny teknologi 25. februar

Trenger du penger til et innovativt og kapitalkrevende utviklingsprosjekt? Eller skal du investere i ny energiteknologi?

Innovasjon Norge gir tilskudd og lån til å utvikle nyskapende teknologi og løsninger. I enkelte tilfeller finansierer vi mer enn halvparten av prosjektkostnaden. Enovas støtteprogrammer på området skal bidra til lønnsomhet og risikoavlastning til den første brukeren, og bidra til at teknologien blir introdusert i markedet.

På vårt morgenseminar 25. februar får du informasjon om Innovasjon Norges og Enovas finansieringsordninger og gode råd på veien.

Program:

08:00 Registrering og kaffe
08:15 Velkommen/intro (Innovasjon Norge – Vidar Dramstad)
08:25 Condalign AS forteller om hvordan det er å samarbeide med Innovasjon Norge
08:45 Innovasjon Norges finansieringsordninger (Innovasjon Norge – Marianne von Krogh/Vidar Dramstad/ Ellen M. Rakneberg)
09:30 Kort kaffepause
09:40 Enovas finansieringsordninger ( Enova – Ane Marte Andersson)
10:10 Lynmøter for de bedriftene som har bestilt dette
11:00 Slutt

Påmelding